1. pl
  2. en

PRODUKTY

 

Narzędzia / komponenty programistyczne TETA Constellation

(inaczej: biblioteki narzędziowe TETA Constellation lub TETA Framework) to zbiór plików z czego część stanowią biblioteki programistyczne (*.dll), a część programy uruchomieniowe (*.exe).

 

W skład narzędzi programistycznych TETA Constellation wchodzą następujące pliki: Common.dll, BusinessObjects.dll, Businesslnterfaces.dll, CrystalReportServer.dll, Runtime.exe, BusinessServer.exe, GenRap.Net.dll lub GenRapReportServer.dll.

 

Narzędzia programistyczne TETA Constellation (inaczej: biblioteki narzędziowe TETA Constellation lub TETA Framework) to komponenty, które dostarczają zespołom programistycznym bazowych mechanizmów, dzięki którym można implementować poszczególne funkcjonalności w aplikacji. W skład tych komponentów wchodzą przede wszystkich bazowe klasy, po których muszą dziedziczyć programiści aby uzyskać wynikowe finalne rezultaty w aplikacji (np. wynikowe formularze).

Narzędzia programistyczne zawierają m.in. kontrolki (np.: Administracja, Zarządzanie uprawnieniami, Tabela Grid, Tryb Design, Menu ulubione, Kreatory, Selekcje własne, .Przenoszenie kontekstu, itp.), interfejsy itp. które można wykorzystać przy tworzeniu własnych formularzy oraz różnego rodzaju mechanizmy, które mogą być wykorzystane przez programistów tworzących gotowe funkcjonalności lub użytkowników i administratorów aplikacji. 

 


 

Opis bibliotek i programów, Narzędzi programistycznych TETA Constellation:

 

Common.dll

Biblioteka Common.dll to biblioteka, która zawiera wszelkiego rodzaju klasy bazowe oraz mechanizmy, które mogą być wykorzystane w stworzonych wynikowych funkcjonalnościach po stronie Klienta (pierwszej warstwy w architekturze TETA Constellation). Przede wszystkim w tej bibliotece znajdują się kontrolki (np. Tabela Grid).

BusinessObjects.dll

Biblioteka BusinessObjects.dll to biblioteka, która zawiera wszelkiego rodzaju klasy bazowe oraz mechanizmy, które mogą być wykorzystane w tworzonych klasach, które to kolejną są wykorzystywane po stronie Serwera aplikacji (druga warstwa w architekturze TETA Constellation). Przede wszystkich w tej bibliotece znajdują się klasy bazowe służące to tworzenia obiektów. Obiekty biznesowe to klasy służące do opakowania dostępu do pewnego wycinka danych z bazy danych, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wtyczki, transformaty itp. (przygotowują one strukturę źródła danych pod konkretne formularze).

BusinessInterfaces.dll

Biblioteka BusinessInterfaces.dll to biblioteka, która zawiera wymagane interfejsy będące łącznikiem między obiektami biznesowymi „żyjącymi” po stronie Serwera aplikacji i stroną Klienta.

BusinessServer.exe

Program BusinessServer.exe jest to Serwer aplikacji TETA Constellation. Instalowany jest on jako usługa w systemach operacyjnych z rodziny Windows. Serwer aplikacji odpowiada między innymi za weryfikowanie licencji programu, udostępnianie nowej wersji programu Klienta, udostępnianie obiektów biznesowych dla wszystkich połączonych do niego Klientów, utrzymywanie stanu w/w obiektów biznesowych.

CrystalReportServer.dll

Biblioteka CrystalReportServer.dll zawiera wszystkie niezbędne komponenty do wygenerowania raportu typu CrystalReports. Generowanie raportu uruchamiane jest po stronie Serwera aplikacji jako osobny proces.

GenRapReportServer.dll

Biblioteka CrystalReportServer.dll zawiera wszystkie niezbędne komponenty do wygenerowania raportu typu GenRap. Generowanie raportu uruchamiane jest po stronie Serwera aplikacji jako osobny proces.

Runtime.exe

Program Runtime.exe jest to program startowy TETA Constellation, będący Klientem aplikacji. Zawiera on między innym okno główne programu, okno logowania do aplikacji oraz obsługę całego procesu logowania w różnych scenariuszach (logowanie domenowe, logowanie z użyciem poświadczeń użytkownika bazodanowego, logowanie z użyciem poświadczeń użytkownika aplikacyjnego, itd.). Z okna głównego programu uruchamiane są wszystkie funkcje TETA Constellation, takie jak na przykład formularze, akcje, raporty itd.

  1. pl
  2. en

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Netoskop.pL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, NIP 897-16-73-355, REGON:932802554, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118361 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rachunek bankowy: PKOBP nr: 06 1020 5242 0000 2002 0333 8902

O firmie: