1. pl
  2. en

OFERTA  (dla programu TETA ERP)

Model i cennik licencjonowania „Narzędzi programistycznych TETA Constellation” służących rozszerzaniu funkcjonalności i do konfigurowania Oprogramowania TETA ERP [dawniej: TETA Constellation]  (*)

(wprowadzony do oferty 01.04.2018r.)

„Narzędzia programistyczne TETA Constellation” służące rozszerzaniu funkcjonalności Oprogramowania TETA ERP (dawniej: TETA Constellation) składające się z następujących plików: Common.dll, BusinessObjects.dll, BusinessInterfaces.dll, CrystalReportServer.dll, Runtime.exe, BusinessServer.exe, GenRap.Net.dll.

Licencja (A) rozwojowo - serwisowa:

Przeznaczona dla firm produkujących, wdrażających i serwisujących Oprogramowanie TETA ERP (dawniej: TETA Constellation). Nabywca uzyskuje prawo do ingerencji w kod źródłowy ww. plików i jego modyfikacji, prawo włączenia ww. plików do programu TETA ERP oraz prawo do dalszej odsprzedaży ww. plików razem z programem TETA ERP (w przypadku producentów programów) lub ich użytkowania na platformie testowej (w przypadku firm wdrożeniowych i serwisowych).

Licencja (B) użytkowa:

Przeznaczona dla wszystkich podmiotów które zakupiły Oprogramowanie TETA ERP (dawniej: TETA Constellation) po dacie 29.12.2006r. i obecnie są jego użytkownikami, a w szczególności tych podmiotów które w momencie zakupu nie zostały poinformowane, że „Narzędzia programistyczne TETA Constellation” znajdujące się w Oprogramowaniu TETA ERP (dawniej: TETA Constellation) wymagają dodatkowej licencji użytkowania. Nabywca uzyskuje w ten sposób możliwość zalegalizowania użytkowania plików „Narzędzi programistycznych TETA Constellation" znajdujących się w używanym przez niego obecnie oprogramowaniu TETA ERP (dawniej: TETA Constellation).

Model sprzedaży:

Licencja na serwer w cenie 10 tys. zł. za jeden serwer (również wirtualny)

Licencja na stację roboczą / terminal w cenie 0,8 tys. zł. za jedną stację roboczą / terminal

Roczna opłata za aktualizację ww. plików wynosi 15% ceny ich sprzedaży licencji.

Uwaga:

W przypadku podmiotów zainteresowanych:

a) możliwością zakupu licencji bez limitu ilości serwerów i stacji roboczych,

b) świadczeniem usług bazujących na Oprogramowaniu TETA ERP (w tym działającym przez Internet)

c) dalszą odsprzedażą i dystrybucją plików „Narzędzi programistycznych TETA Constellation”

możliwe są negocjacje cenowe.

 


 

OFERTA  (dla innych programów)

Model i cennik licencjonowania „Narzędzi programistycznych TETA Constellation” służących rozszerzaniu funkcjonalności innych programów komputerowych. (*)

„Narzędzia programistyczne TETA Constellation” służące „rozszerzaniu funkcjonalności innych programów komputerowych” składające się z następujących plików: Common.dll, BusinessObjects.dll, BusinessInterfaces.dll, CrystalReportServer.dll, Runtime.exe, BusinessServer.exe, GenRap.Net.dll

Licencja rozwojowa (C):

Przeznaczona dla firm informatycznych i programistów piszących własne programy oraz dla działów informatycznych przedsiębiorstw chcących rozszerzyć funkcjonalność innego oprogramowania z którego przedsiębiorstwo już korzysta. Nabywca uzyskuje prawo do ingerencji w kod źródłowy ww. plików i jego modyfikacji, prawo włączenia ww. plików do innego programu oraz prawo do dalszej odsprzedaży ww. plików razem ze swoim programem (w przypadku producentów programów) lub ich użytkowania w innym programie (w przypadku użytkowników innego programu).

Model sprzedaży:

Licencja na serwer w cenie 10 tys. zł. za jeden serwer (również wirtualny)

Licencja na stację roboczą / terminal w cenie 0,8 tys. zł. za jedną stację roboczą / terminal

Roczna opłata za aktualizację ww. plików wynosi 15% ceny ich sprzedaży licencji.

Uwaga:

W przypadku firm zainteresowanych:

a) możliwością zakupu licencji bez limitu ilości serwerów i stacji roboczych,

b) świadczeniem usług bazujących na oprogramowaniu działającym przez Internet

c) dalszą odsprzedażą i dystrybucją plików „Narzędzi programistycznych TETA Constellation”

możliwe są negocjacje cenowe.

Pobierz Ofertę w PDF

(*) Uwaga: Z uwagi na odmowę producenta dostaw plików „Narzędzi programistycznych TETA Constellation” w ich najnowszej wersji rozwojowej, koniecznym było wstrzymanie realizacji sprzedaży poniższych licencji, do czasu wyjaśnienia problemu.

  1. pl
  2. en

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Netoskop.pL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, NIP 897-16-73-355, REGON:932802554, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118361 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rachunek bankowy: PKOBP nr: 06 1020 5242 0000 2002 0333 8902

O firmie: