About us

We are the exclusive seller and distributor of "TETA Constellation programming tools"

for extending the functionality and configuration of the "TETA ERP" software (formerly "TETA Constellation") and other software.

The company's headquarters is located in Wrocław at Plac Solidarności 1/3/5,

The president of the board since 2007  is Andrzej Anczarski.

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Netoskop.pL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, NIP 897-16-73-355, REGON:932802554, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118361 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rachunek bankowy: PKOBP nr: 06 1020 5242 0000 2002 0333 8902

About company: