TETA Constellation programming tools are files such as: Common.dll, BusinessObjects.dll, Businesslnterfaces.dll, CrystalReportServer.dll, Runtime.exe, BusinessServer.exe, GenRap.Net.dll lub GenRapReportServer.dll

Tool files

Intended for companies producing and modifying, implementing and servicing software for end users

Tools for other software

Intended for companies producing and modyfying, implementing, servicing and using TETA ERP software

Tools for the TETA ERP software

Exclusive seller and distributor of

TETA Constellation programming tools

 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Netoskop.pL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, NIP 897-16-73-355, REGON:932802554, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118361 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rachunek bankowy: PKOBP nr: 06 1020 5242 0000 2002 0333 8902

About company: